PORTFOLIO

Дөрвөн урилга
Ч.Ганжавсхлангийнхаа урилгаар МҮОНТВ-ийн “Дөрвөн урилга” нэвтрүүлэгт оролцож байлаа. Энэ нэвтрүүлгийн дараа би амьдралынхаа хамгийн нандин найз нараа олж, олон жил нөхөрлөж, бүтээж байна.