Coaching

Зорилгодоо хүрэхийн тулд өөртөө цаг хугацааг харамгүй зарцуулж чадах хүн бүрт зориулсан 3 сарын багц үйлчилгээ.

 • 30 минутын үнэ төлбөргүй танилцах уулзалт
 • Зорилго тодорхойлох
 • Нэг удаадаа 60 минутын хугацаатай 3 удаагийн көүчинг уулзалт
 • 3 сарын хугацаатай үр дүнд суурилсан имэйл харилцаа

Үнэ: 1.500.000₮

Coaching

Богино хугацаанд өөрийгөө дайчлан зорилгодоо хүрэхийг хүссэн хүн бүрт зориулсан 6 долоо хоногийн багц үйлчилгээ.

 • 30 минутын үнэ төлбөргүй танилцах уулзалт
 • Зорилго тодорхойлох
 • Нэг удаадаа 60 минутын хугацаатай 6 удаагийн көүчинг уулзалт
 • 3 сарын хугацаатай үр дүнд суурилсан имэйл харилцаа
 • Богино хэмжээний сургалт
 • Дасгал ажлууд

Үнэ: 2.500.000₮

Coachinhg

Шинэ төсөл эхлүүлж буй баг хамт олон, зорилгодоо хамтдаа хүрэхийг хүссэн хамт олонд зориулсан 6 сарын багц үйлчилгээ.

 • 60 минутын үнэ төлбөргүй танилцах уулзалт
 • Зорилго тодорхойлох
 • Нэг удаадаа 60 минутын хугацаатай 6 удаагийн багийн көүчинг уулзалт
 • Багийн гишүүд тус бүртэй хийх 60 минутын көүчинг уулзалт /8 хүртэл хүнд/
 • 6 сарын хугацаатай үр дүнд суурилсан имэйл харилцаа
 • Дасгал ажлууд
 • Богино хэмжээний сургалтууд

Үнэ: 10.000.000₮