“Good to Great” by Jim Collins

Жирийн нэгэн Монгол компанийг үндэстэн дамнасан корпораци болгоно гэж мөрөөдөх биш нэгэнт ирсэн сайн тогтолцоо, сайхан соёлыг, оновчтой ажиллагааг, халуун дулаан хамт олныг алдалгүй, олон хүний амьдралыг сайнаар өөрчилсөн “агуу” компани болгохыг зорин найман жилийн өмнө уншсан номоо дахин нэг сөхөн харснаа ийнхүү сийрүүллээ.