“Hit Refresh” by Satay Nadella

Хурдан явъя гэвэл ганцаараа гүй, харин хол явъя гэвэл олуулаа гүй гэдэг шиг эрхэм Satay Nadelle амьдралд хөл залгуулсан аав, ээж, ажлын хамт олон, хайртай гэргий, хүүхдүүд гээд өөрийн эргэн тойронд хүрээлэх хүн бүхнээ өнөөгийн өөрийн оршин байгаадаа хамаатуулна. Түүнийг өнөөдөр бий болгосон тэр эрхэм үзэл бол EMPATHY буюу бусдын оронд өөрийгөө тавих үзэл.

“The House of the Mosque” by Kader Abdolah

Олон зуун жил мөргөлчдийн цуваа тасраагүй нэгэн сүмийг хамгаалан, үе үеийн сүмийн удирдагчдын орох орон болж ирсэн нэгэн байшингийн түүх хийгээд түүнд амьдарч буй хүмүүсийг амьдралыг өгүүлсэн Кадер Абдоллагийн зохиол.

“A Thousand Splendid Suns” by Khaled Hosseini

Зүрх зүсэм түүх
“Цаасан шувуу наадуулагч” зохиолдоо эцэг хүүгийн хайрыг гайхамшигтай харуулж чадсан Халлед Хоссейн зохиолч дараагийн удаа ээж охин хоёрын тухай өгүүлэхээр шийдэж “A Thousand Splendid Suns” эхлүүлсэн гэнэ.