“A Gentleman in Moscow” by Amor Towles

Маш тансаг шоронд байгаатай л адил, гэхдээ хоригдол л бол хоригдол. Уулзах, учирах эрхээ хасуулсан ч сэтгэн бодох, унших, хайрлах, дурлах эрх чөлөөг хэн ч хязгаарлаж чадахгүй. Амьдралын жижиг сажиг зүйлээс ч гэсэн таашаал авч болдог, баярлах гуних, уйлах шалтгаан хаанаас ч гарч ирдэг, хүн зөвхөн идэж, унтах гэж энэ хорвоод ирдэггүй гэдгийг Гүн Ростов өнөөдрийн бидэнд ойлгуулах гэж оролджээ.