“The Goldfinch” by Donna Tartt

“Голландууд микроскопыг бүтээсэн юм. Юмс жижиг байх тусмаа утга их. Жижигхэн ялаа, хорхой, алиман дээрх толбыг хүртэл зурахдаа зураач хүн ямар нэг зүйл хэлэхийг хүсдэг. Тэдний түр зуурын амьдралыг яах гэж дүрслэн зурдагийг чи ойртон харвал мэдэх болно” гэж ээж нь Деог музейд дагуулан ороод хэлдэг юм.