“The Book of Mirrors” by Eugene Chirovici

Хүний амьдралд заримдаа өөрчилж боломгүй алдаа, бие биесээ буруугаар ойлгон насыг барах тохиолдол бишгүй. Нэг хүний зөв гэж бодож явдаг зүйл нөгөө хүнийг гонсойлгон, нэг эрийн үнэн ярьсан зүйл нөгөө эрд огт үнэмшилгүй санагдах.