“Hit Refresh” by Satay Nadella

Хурдан явъя гэвэл ганцаараа гүй, харин хол явъя гэвэл олуулаа гүй гэдэг шиг эрхэм Satay Nadelle амьдралд хөл залгуулсан аав, ээж, ажлын хамт олон, хайртай гэргий, хүүхдүүд гээд өөрийн эргэн тойронд хүрээлэх хүн бүхнээ өнөөгийн өөрийн оршин байгаадаа хамаатуулна. Түүнийг өнөөдөр бий болгосон тэр эрхэм үзэл бол EMPATHY буюу бусдын оронд өөрийгөө тавих үзэл.