“Educated” by Tara Westover

Тарагийн “Боловсорсон” түүхийг уншихын өмнө хичнээн зуун мянган долларын үнэтэй боловсролыг нэгэн ядуу охин олж авсан байх гэж бодоод тойроод л байсан юм. Харин уншихад хэцүү бас буцаагаад тавихад ч хэцүү энэ номын сүүлийн хуудсыг хаахад тэс өөр бодолтой үлдсэн юм.